Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolny chór "Cantores Minores"

Chór „Cantores Minores” - Gminnej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Edmunda Kajdasza działa od roku szkolnego 2016/2017. W jego skład wchodzą uczniowie naszej szkoły - przede wszystkim pianiści, gitarzyści i akordeoniści oraz osoby chętne. Obecnie liczy 40 chórzystów. Zespół wykonuje głównie utwory dwu i trzygłosowe a capella i z towarzyszeniem fortepianu. Na zajęciach sięga się do różnorodnego repertuaru chóralnego. Wykonuje się utwory sakralne, ludowe, patriotyczne oraz rozrywkowe. Dyrygentem chóru jest Beata Krzenciessa.

 

 

Wersja XML